PROCESNA OPREMA
1
2
Uređaj za mješanje i dezintegraciju zemljišta.
Uređaj za nanošenje pesticida na biljke u kontrolisanim laboratorijskim uslovima.
sl
WWW.TIKOBL.COM
f3