1
2
3
4
PLASTIFIKACIJA
SAVIJANJE CIJEVI SA TRNOM
SAVIJANJE CIJEVI 3 VALJKA
SAVIJANJE LIMA
Elektrostatskog bojenja metala prahom u različitim bojama prema RAL.
Savijanje cijevi sa trnom prečnika do 50 mm.
Savijanja cijvi sa tri valjka prečnika do 76 mm i kvadratne cijevi do 100 mm.
Savijanje lima na CNC abkant presi do 110 t.
5
SJEČENJE LIMA
PROJEKTOVANJE
Sječenje konstrukcionog lima do 10 mm i inoks lima do 4 mm.
Projektovanje i izrada tehničke dokumentacije, CAD/CAM.
WWW.TIKOBL.COM
f3